లాభదాయకత సూచిక ఫార్ములా | లాభదాయకత సూచికను లెక్కించండి (ఉదాహరణలు)

లాభదాయకత సూచిక ఫార్ములా అంటే ఏమిటి?

లాభదాయకత సూచిక యొక్క సూత్రం చాలా సులభం మరియు ఇది ప్రాజెక్ట్ యొక్క ప్రారంభ పెట్టుబడి ద్వారా ప్రాజెక్ట్ యొక్క అన్ని భవిష్యత్ నగదు ప్రవాహాల ప్రస్తుత విలువను విభజించడం ద్వారా లెక్కించబడుతుంది.

లాభదాయకత సూచిక = భవిష్యత్ నగదు ప్రవాహాల పివి / ప్రారంభ పెట్టుబడి

ఈ క్రింది విధంగా మరింత విస్తరించవచ్చు,

 • లాభదాయకత సూచిక = (నికర ప్రస్తుత విలువ + ప్రారంభ పెట్టుబడి) / ప్రారంభ పెట్టుబడి
 • లాభదాయకత సూచిక = 1 + (నికర ప్రస్తుత విలువ / ప్రారంభ పెట్టుబడి)

లాభదాయకత సూచికను లెక్కించడానికి దశలు

 • దశ # 1: మొదట, యంత్రాలు & పరికరాల మూలధన వ్యయం మరియు ప్రకృతిలో మూలధనం అయిన ఇతర ఖర్చుల పరంగా ప్రాజెక్ట్ అవసరాన్ని బట్టి ఒక ప్రాజెక్టులో ప్రారంభ పెట్టుబడిని అంచనా వేయాలి.
 • దశ # 2: ఇప్పుడు, ప్రాజెక్ట్ నుండి ఆశించిన భవిష్యత్ నగదు ప్రవాహాలన్నీ నిర్ణయించాల్సిన అవసరం ఉంది. ఇలాంటి రిస్క్ పెట్టుబడి నుండి ప్రస్తుత ఆశించిన రాబడి ఆధారంగా డిస్కౌంట్ కారకాన్ని లెక్కించాలి. ఇప్పుడు, డిస్కౌంట్ కారకాన్ని ఉపయోగించి, ప్రాజెక్ట్ నుండి భవిష్యత్ నగదు ప్రవాహాల ప్రస్తుత విలువను లెక్కించవచ్చు.
 • దశ # 3: చివరగా, ప్రాజెక్ట్ యొక్క ప్రారంభ పెట్టుబడి (దశ 1) ద్వారా ప్రాజెక్ట్ (దశ 2) నుండి నగదు ప్రవాహం యొక్క అన్ని భవిష్యత్ విలువ యొక్క ప్రస్తుత విలువను విభజించడం ద్వారా ప్రాజెక్ట్ యొక్క లాభదాయకత సూచిక లెక్కించబడుతుంది.

ఉదాహరణలు

మీరు ఈ లాభదాయకత సూచిక ఫార్ములా ఎక్సెల్ మూసను ఇక్కడ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోవచ్చు - లాభదాయకత సూచిక ఫార్ములా ఎక్సెల్ మూస

ఉదాహరణ # 1

కింది వార్షిక నగదు ప్రవాహాలను అంచనా వేసే ప్రాజెక్ట్‌లో పెట్టుబడులు పెట్టాలని నిర్ణయించుకున్న కంపెనీ ఎబిసి లిమిటెడ్ యొక్క ఉదాహరణను తీసుకుందాం:

 • సంవత్సరం 1 లో $ 5,000
 • ఇయర్ 2 లో $ 3,000
 • 3 వ సంవత్సరంలో, 000 4,000

ప్రాజెక్ట్ ప్రారంభంలో, ప్రాజెక్ట్ కోసం అవసరమైన ప్రారంభ పెట్టుబడి $ 10,000 మరియు డిస్కౌంట్ రేటు 10%.

1 వ సంవత్సరంలో నగదు ప్రవాహం యొక్క పివి = $ 5,000 / (1 + 10%) 1 = $ 4,545

2 వ సంవత్సరంలో నగదు ప్రవాహం యొక్క పివి = $ 3,000 / (1 + 10%) 2 = $ 2,479

3 వ సంవత్సరంలో నగదు ప్రవాహం యొక్క పివి = $ 4,000 / (1 + 10%) 3 = $ 3,005

కాబట్టి, భవిష్యత్ నగదు ప్రవాహాల యొక్క పివి మొత్తం:

ప్రాజెక్ట్ యొక్క లాభదాయకత సూచిక = $ 10,030 / $ 10,000

లాభదాయకత సూచిక యొక్క సూత్రం ప్రకారం, ప్రాజెక్ట్ ప్రాజెక్టులో పెట్టుబడి పెట్టిన ప్రతి $ 1 కు value 1.003 అదనపు విలువను సృష్టిస్తుందని చూడవచ్చు. అందువల్ల, ఈ ప్రాజెక్ట్ 1.00 కన్నా ఎక్కువ ఉన్నందున పెట్టుబడి పెట్టడం విలువ.

ఉదాహరణ # 2

రెండు ప్రాజెక్టులను పరిశీలిస్తున్న కంపెనీ A యొక్క ఉదాహరణను తీసుకుందాం:

ప్రాజెక్ట్ ఎ

ప్రాజెక్ట్ A కి ప్రారంభ పెట్టుబడి $ 2,000,000 మరియు డిస్కౌంట్ రేటు 10% మరియు అంచనా వేసిన వార్షిక నగదు ప్రవాహాలు అవసరం:

 • సంవత్సరం 1 లో, 000 300,000
 • ఇయర్ 2 లో, 000 600,000
 • 3 వ సంవత్సరంలో, 000 900,000
 • 4 వ సంవత్సరంలో, 000 700,000
 • 5 వ సంవత్సరంలో, 000 600,000

ప్రారంభ పెట్టుబడి = $ 2,000,000

సంవత్సరం 1 లో నగదు ప్రవాహం యొక్క పివి = $ 300,000 / (1 + 10%) 1 = $ 272,727

సంవత్సరం 2 లో నగదు ప్రవాహం యొక్క పివి = $ 600,000 / (1 + 10%) 2 = $ 495,868

3 వ సంవత్సరంలో నగదు ప్రవాహం యొక్క పివి = $ 900,000 / (1 + 10%) 3 = $ 676,183

4 వ సంవత్సరంలో నగదు ప్రవాహం యొక్క పివి = $ 700,000 / (1 + 10%) 4 = $ 478,109

5 వ సంవత్సరంలో నగదు ప్రవాహం యొక్క పివి = $ 600,000 / (1 + 10%) 5 = $ 372,553

కాబట్టి, భవిష్యత్ నగదు ప్రవాహాల యొక్క పివి మొత్తం:

ప్రాజెక్ట్ A యొక్క లాభదాయకత సూచిక = 29 2,295,441 / $ 2,000,00

ప్రాజెక్ట్ బి

ప్రారంభ పెట్టుబడి $ 3,000,000 మరియు డిస్కౌంట్ రేటు 12% మరియు అంచనా వేసిన వార్షిక నగదు ప్రవాహాలతో:

 • సంవత్సరం 1 లో, 000 600,000
 • ఇయర్ 2 లో, 000 800,000
 • 3 వ సంవత్సరంలో, 000 900,000
 • 4 వ సంవత్సరంలో, 000 1,000,000
 • 5 వ సంవత్సరంలో 200 1,200,000

సంవత్సరం 1 లో నగదు ప్రవాహం యొక్క పివి = $ 600,000 / (1 + 12%) 1 = $ 535,714

సంవత్సరం 2 లో నగదు ప్రవాహం యొక్క పివి = $ 800,000 / (1 + 12%) 2 = $ 637,755

3 వ సంవత్సరంలో నగదు ప్రవాహం యొక్క పివి = $ 900,000 / (1 + 12%) 3 = $ 640,602

4 వ సంవత్సరంలో నగదు ప్రవాహం యొక్క పివి = $ 1,000,000 / (1 + 12%) 4 = $ 635,518

5 వ సంవత్సరంలో నగదు ప్రవాహం యొక్క పివి = $ 1,200,000 / (1 + 12%) 5 = $ 680,912

కాబట్టి, భవిష్యత్ నగదు ప్రవాహాల యొక్క పివి మొత్తం:

ప్రాజెక్ట్ B యొక్క లాభదాయకత సూచిక = $ 3,130,502 / $ 3,000,000

లాభదాయకత సూచిక యొక్క సూత్రాన్ని ఉపయోగించి, ప్రాజెక్ట్ B తో పోల్చితే ప్రాజెక్ట్ A లో పెట్టుబడి పెట్టిన ప్రతి $ 1 కు $ 0.15 యొక్క అదనపు విలువను ప్రాజెక్ట్ A సృష్టిస్తుందని చూడవచ్చు, ఇది ప్రాజెక్ట్‌లో పెట్టుబడి పెట్టిన ప్రతి $ 1 కు $ 0.04 అదనపు విలువను సృష్టిస్తుంది. అందువల్ల, కంపెనీ ఎ ప్రాజెక్ట్ ఎ ఓవర్ ప్రాజెక్ట్ బిని ఎన్నుకోవాలి.

లాభదాయకత సూచిక కాలిక్యులేటర్

మీరు ఈ క్రింది లాభదాయకత సూచిక కాలిక్యులేటర్‌ను ఉపయోగించవచ్చు-

ఫ్యూచర్ క్యాష్ ఫ్లోస్ యొక్క పివి
ప్రారంభ పెట్టుబడి
లాభదాయకత సూచిక ఫార్ములా
 

లాభదాయకత సూచిక ఫార్ములా =
ఫ్యూచర్ క్యాష్ ఫ్లోస్ యొక్క పివి
=
ప్రారంభ పెట్టుబడి
0
=0
0

Lev చిత్యం మరియు ఉపయోగం

ప్రాజెక్ట్ ఫైనాన్స్ దృక్కోణం నుండి లాభదాయకత సూచిక సూత్రం యొక్క భావన చాలా ముఖ్యం. ఒక ప్రాజెక్ట్‌లో పెట్టుబడులు పెట్టాలా వద్దా అని నిర్ణయించుకోవాల్సిన అవసరం వచ్చినప్పుడు ఉపయోగించడానికి ఇది ఒక సులభ సాధనం. యూనిట్ పెట్టుబడికి సృష్టించిన విలువ పరంగా ప్రాజెక్ట్ పెట్టుబడిని ర్యాంకింగ్ చేయడానికి సూచికను ఉపయోగించవచ్చు.

 • ప్రాథమిక ఆలోచన ఏమిటంటే - ఎక్కువ సూచిక, పెట్టుబడి మరింత ఆకర్షణీయంగా ఉంటుంది.
 • ఇండెక్స్ ఐక్యతకు సమానమైన దానికంటే ఎక్కువగా ఉంటే, అప్పుడు ప్రాజెక్ట్ కంపెనీకి విలువను జోడిస్తుంది లేదా లేకపోతే, ఇండెక్స్ ఐక్యత కంటే తక్కువగా ఉన్నప్పుడు విలువను నాశనం చేస్తుంది.