ఎక్సెల్ లో MID ఫంక్షన్ | ఎక్సెల్ లో MID ఫార్ములా ఎలా ఉపయోగించాలి? (ఉదాహరణలు)

ఎక్సెల్ లో MID

ఎక్సెల్ లో మిడ్ ఫంక్షన్ అనేది ఒక రకమైన టెక్స్ట్ ఫంక్షన్, ఇది తీగలను కనుగొని వాటిని ఎక్సెల్ యొక్క ఏదైనా మధ్య భాగం నుండి తిరిగి ఇవ్వడానికి ఉపయోగిస్తారు, ఈ ఫార్ములా తీసుకునే వాదనలు టెక్స్ట్ లేదా స్ట్రింగ్ మరియు స్ట్రింగ్ యొక్క ప్రారంభ సంఖ్య లేదా స్థానం మరియు ఫలితాన్ని సేకరించేందుకు స్ట్రింగ్ యొక్క ముగింపు స్థానం.

సరళమైన మాటలలో, ఎక్సెల్ లోని MID ఫంక్షన్ ఇన్పుట్ స్ట్రింగ్ నుండి స్ట్రింగ్ యొక్క చిన్న భాగాన్ని సంగ్రహించడానికి లేదా టెక్స్ట్ లేదా స్ట్రింగ్ నుండి అవసరమైన సంఖ్యలో అక్షరాలను తిరిగి ఇవ్వడానికి ఉపయోగించబడుతుంది.

ఎక్సెల్ లో MID ఫార్ములా

ఎక్సెల్ లోని MID ఫార్ములా మూడు తప్పనిసరి పారామితులను కలిగి ఉంది, అనగా. టెక్స్ట్, స్టార్ట్_నమ్, నం_చార్స్.

నిర్బంధ పారామితులు:

  • టెక్స్ట్: ఇది మీరు సబ్‌స్ట్రింగ్‌ను తీయాలనుకుంటున్న వచనం.
  • start_num: సబ్‌స్ట్రింగ్ యొక్క ప్రారంభ స్థానం.
  • num_chars: సబ్‌స్ట్రింగ్ యొక్క అక్షరాల సంఖ్య.

ఎక్సెల్ లో MID ఫంక్షన్ ఎలా ఉపయోగించాలి? (ఉదాహరణలతో)

ఎక్సెల్ లో MID చాలా సులభం మరియు ఉపయోగించడానికి సులభం. కొన్ని MID ఫార్ములా ఉదాహరణ ద్వారా ఎక్సెల్ లో MID ఫంక్షన్ యొక్క పనిని అర్థం చేసుకుందాం. MID ఫంక్షన్‌ను వర్క్‌షీట్ ఫంక్షన్‌గా మరియు VBA ఫంక్షన్‌గా ఉపయోగించవచ్చు.

మీరు ఈ MID ఫంక్షన్ ఎక్సెల్ మూసను ఇక్కడ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోవచ్చు - MID ఫంక్షన్ ఎక్సెల్ మూస

వర్క్‌షీట్ ఫంక్షన్‌గా ఎక్సెల్ లో MID.

ఉదాహరణ # 1

ఈ MID ఫార్ములా ఉదాహరణలో, ఎక్సెల్ = MID (B3,2,5) లో MID ఫార్ములాను ఉపయోగించడం ద్వారా మేము ఇచ్చిన టెక్స్ట్ స్ట్రింగ్ నుండి సబ్‌స్ట్రింగ్‌ను పొందుతున్నాము, ఇది 2 అక్షరాల నుండి సబ్‌స్ట్రింగ్‌ను పొందుతుంది మరియు 2 వ స్థానం నుండి 5 అక్షరాలు మరియు అవుట్‌పుట్ ఉంటుంది రెండవ కాలమ్‌లో చూపబడింది.

ఉదాహరణ # 2

మేము మిడ్ ఫంక్షన్‌ను సారం మొదటి పేరు మరియు చివరి పేరును పూర్తి పేరు నుండి సంగ్రహించవచ్చు.

మొదటి పేరు కోసం: ఇక్కడ మేము MID ఫార్ములాను Excel = MID (B17,1, SEARCH (”“, B17,1)) లో ఉపయోగించాము, ఈ MID ఫార్ములా ఉదాహరణలో, MID ఫంక్షన్ B17 వద్ద స్ట్రింగ్‌ను శోధిస్తుంది మరియు మొదటి అక్షరం నుండి సబ్‌స్ట్రింగ్‌ను ప్రారంభిస్తుంది, ఇక్కడ శోధన ఫంక్షన్ స్థలం యొక్క స్థానాన్ని పొందుతుంది మరియు పూర్ణాంక విలువను తిరిగి ఇస్తుంది. చివరికి రెండు ఫంక్షన్ మొదటి పేరును ఫిల్టర్ చేస్తుంది.

చివరి పేరు కోసం: అదేవిధంగా చివరి పేరు కోసం = MID (B17, SEARCH (”“, B17), 100) ను వాడండి మరియు ఇది మీకు పూర్తి పేరు నుండి చివరి పేరును ఇస్తుంది.

ఉదాహరణ # 3

ID లో “-” తర్వాత ఉన్న ID నుండి బ్లాక్‌ను మనం కనుగొనవలసి ఉందని అనుకుందాం, అప్పుడు బ్లాక్ ID రెండు ఫిల్టర్ చేయడానికి ఎక్సెల్ లో = MID (H3, FIND (“-“, H3) +1,2) MID ఫార్ములాను వాడండి. “-” తర్వాత అక్షరం.

ఉదాహరణ # 4

మేము వెబ్ URL ల నుండి డొమైన్ పేరును కూడా తెలుసుకోవచ్చు. దీన్ని సాధించడానికి ఉపయోగించే మిడ్ ఫంక్షన్ ఇక్కడ ఉంది

= MID (H18, SEARCH (“: //”, H18) + 3, SEARCH (“/”, H18, SEARCH (“: //”, H18) +3) -SEARCH (“: //”, H18) -3)

ఎక్సెల్ MID ఫంక్షన్‌ను VBA ఫంక్షన్‌గా ఉపయోగించవచ్చు.

స్ట్రింగ్ వలె మసక మిడ్ స్ట్రింగ్

మిడ్‌స్ట్రింగ్ = అప్లికేషన్.వర్క్‌షీట్‌ఫంక్షన్.మిడ్ (“ఆల్ఫాబెట్”, 5, 2)

Msgbox (మిడ్‌స్ట్రింగ్) // సందేశ పెట్టెలోని “ఆల్ఫాబెట్” స్ట్రింగ్ నుండి “ab” సబ్‌స్ట్రింగ్‌ను తిరిగి ఇవ్వండి.

అవుట్పుట్ “ab” అవుతుంది.

ఎక్సెల్ MID ఫంక్షన్ గురించి గుర్తుంచుకోవలసిన విషయాలు

  • Start_num స్ట్రింగ్ యొక్క పొడవు కంటే ఎక్కువగా ఉంటే ఎక్సెల్ MID ఫార్ములా ఖాళీ వచనాన్ని అందిస్తుంది.

ప్రారంభ సంఖ్య స్ట్రింగ్ పొడవు కంటే ఎక్కువగా ఉన్నందున = MID (B3,21,5) = ఖాళీగా ఉంటుంది కాబట్టి క్రింద చూపిన విధంగా అవుట్పుట్ ఖాళీగా ఉంటుంది.

  • Start_num <టెక్స్ట్ యొక్క పొడవు అయితే, start_num + num_chars స్ట్రింగ్ యొక్క పొడవును మించి ఉంటే, MID అక్షరాలను టెక్స్ట్ చివరి వరకు తిరిగి ఇస్తుంది.

= MID (B3,1,15)

  • MID ఫంక్షన్ #VALUE ద్వారా రాణిస్తుంది! లోపం
    • Start_num <1 ex అయితే. = MID (B3, -1,15)

    • Num_chars ప్రతికూల విలువ అయితే.

= MID (B3,1, -15)