టర్నోవర్ నిష్పత్తులు ఫార్ములా | గణన ఉదాహరణలు

టర్నోవర్ నిష్పత్తుల ఫార్ములా అంటే ఏమిటి?

టర్నోవర్ నిష్పత్తులు సంస్థ యొక్క ఆస్తులు మరియు బాధ్యతలతో సహా సౌకర్యాలు ఎంత సమర్థవంతంగా ఉపయోగించబడుతున్నాయో కొలుస్తాయి. టర్నోవర్ నిష్పత్తుల సూత్రంలో జాబితా టర్నోవర్ నిష్పత్తి, స్వీకరించదగిన టర్నోవర్ నిష్పత్తి, మూలధన ఉపాధి టర్నోవర్ నిష్పత్తి, వర్కింగ్ క్యాపిటల్ టర్నోవర్ నిష్పత్తి, ఆస్తి టర్నోవర్ నిష్పత్తి మరియు ఖాతాలు చెల్లించవలసిన టర్నోవర్ నిష్పత్తి ఉన్నాయి.

ఇన్వెంటరీ టర్నోవర్ నిష్పత్తి ఒక నిర్దిష్ట కాలంలో జాబితా ఎంత సమర్థవంతంగా నిర్వహించబడుతుందో సూచిస్తుంది.

ఇన్వెంటరీ టర్నోవర్ నిష్పత్తి = అమ్మిన వస్తువుల ధర / సగటు జాబితా.

స్వీకరించదగిన టర్నోవర్ నిష్పత్తి ఒక సంస్థ తన అప్పులను వసూలు చేయడంలో ప్రభావాన్ని సూచిస్తుంది.

స్వీకరించదగిన టర్నోవర్ నిష్పత్తి = క్రెడిట్ అమ్మకాలు / స్వీకరించదగిన సగటు ఖాతాలు

మూలధన ఉపాధి టర్నోవర్ నిష్పత్తి అమ్మకాలకు సంబంధించి ఒక సంస్థ తన మూలధనాన్ని ఉపయోగించుకునే సామర్థ్యాన్ని సూచిస్తుంది.

మూలధన ఉద్యోగుల టర్నోవర్ నిష్పత్తి = అమ్మకాలు / సగటు మూలధన ఉద్యోగులు.

వర్కింగ్ క్యాపిటల్ అంటే ఒక సంస్థ యొక్క ప్రస్తుత ఆస్తులు మరియు ప్రస్తుత బాధ్యతల మధ్య వ్యత్యాసం. వర్కింగ్ క్యాపిటల్ టర్నోవర్ నిష్పత్తి ఒక సంస్థ తన వర్కింగ్ క్యాపిటల్‌కు సంబంధించి దాని అమ్మకాలను ఉత్పత్తి చేసే సామర్థ్యాన్ని సూచిస్తుంది.

వర్కింగ్ క్యాపిటల్ టర్నోవర్ నిష్పత్తి = అమ్మకాలు / వర్కింగ్ క్యాపిటల్

ఆస్తి టర్నోవర్ నిష్పత్తి ఆదాయాన్ని సంపాదించే ప్రయోజనం కోసం దాని ఆస్తులను ఉపయోగించుకునే సామర్థ్యం యొక్క కొలత.

ఆస్తి టర్నోవర్ నిష్పత్తి = అమ్మకాలు / సగటు మొత్తం ఆస్తులు.

చెల్లించవలసిన ఖాతాల టర్నోవర్ నిష్పత్తి ఒక సంస్థ తన సరఫరాదారులకు చెల్లించే వేగాన్ని కొలుస్తుంది.

చెల్లించవలసిన ఖాతాలు టర్నోవర్ నిష్పత్తి = సరఫరాదారు కొనుగోళ్లు / చెల్లించవలసిన సగటు ఖాతాలు

టర్నోవర్ నిష్పత్తుల వివరణ

# 1 - ఇన్వెంటరీ టర్నోవర్ నిష్పత్తి

జాబితా టర్నోవర్ నిష్పత్తిని లెక్కించడానికి, మేము ఈ క్రింది దశలను చేపట్టాలి:

దశ 1: అమ్మిన వస్తువుల ధరను మనం లెక్కించాలి. విక్రయించిన వస్తువుల ధర ఈ కాలంలో చేసిన కొనుగోళ్లకు ప్రారంభ జాబితాను జోడించి, కాలానికి ముగింపు జాబితాను తీసివేయడం ద్వారా లెక్కించబడుతుంది.

అమ్మిన వస్తువుల ధర = ప్రారంభంలో ఇన్వెంటరీ + కొనుగోళ్లు - ఇన్వెంటరీని ముగించడం.

దశ 2: క్రింద పేర్కొన్న సూత్రాన్ని ఉపయోగించి సగటు జాబితాను లెక్కించాలి:

సగటు ఇన్వెంటరీ = ఓపెనింగ్ ఇన్వెంటరీ + క్లోజింగ్ ఇన్వెంటరీ / 2

దశ 3: జాబితా టర్నోవర్ నిష్పత్తిని లెక్కించాల్సిన అవసరం ఉంది. క్రింద పేర్కొన్న సూత్రాన్ని ఉపయోగించి ఫలితాన్ని పొందవచ్చు:

ఇన్వెంటరీ టర్నోవర్ నిష్పత్తి = అమ్మిన వస్తువుల ధర / సగటు జాబితా

# 2 - స్వీకరించదగిన టర్నోవర్ నిష్పత్తి

స్వీకరించదగిన టర్నోవర్ నిష్పత్తిని లెక్కించడానికి, మేము క్రింద పేర్కొన్న దశలను క్రమపద్ధతిలో పాటించాలి:

దశ 1: మొత్తం క్రెడిట్ అమ్మకాలను లెక్కించండి. క్రెడిట్ సేల్స్ అంటే కస్టమర్లు చేసిన కొనుగోళ్లు, దీని కోసం చెల్లింపు తరువాత తేదీలో ఇవ్వబడుతుంది మరియు అందువల్ల ఆలస్యం అవుతుంది.

దశ 2: సూత్రాన్ని ఉపయోగించి మేము స్వీకరించదగిన సగటు ఖాతాలను లెక్కించాలి:

స్వీకరించదగిన సగటు ఖాతాలు = స్వీకరించదగిన ఖాతాలను తెరవడం + స్వీకరించదగిన ఖాతాలను మూసివేయడం / 2

దశ 3: క్రింద పేర్కొన్న సూత్రాన్ని ఉపయోగించి స్వీకరించదగిన టర్నోవర్ నిష్పత్తిని లెక్కించండి:

స్వీకరించదగిన టర్నోవర్ నిష్పత్తి = క్రెడిట్ అమ్మకాలు / స్వీకరించదగిన సగటు ఖాతాలు

# 3 - మూలధన ఉద్యోగుల టర్నోవర్ నిష్పత్తి

దశ 1: మొత్తం అమ్మకాలను లెక్కించండి

దశ 2: క్రింద పేర్కొన్న సూత్రాన్ని ఉపయోగించడం ద్వారా ఉపయోగించిన సగటు మూలధనాన్ని లెక్కించండి:

సగటు మూలధనం ఉద్యోగులు = ప్రారంభ మూలధన ఉద్యోగులు + మూసివేసే మూలధన ఉద్యోగులు / 2

దశ 3: క్రింద పేర్కొన్న సూత్రాన్ని ఉపయోగించి మూలధన ఉద్యోగ టర్నోవర్ నిష్పత్తిని లెక్కించండి:

మూలధన ఉద్యోగుల టర్నోవర్ నిష్పత్తి = అమ్మకాలు / సగటు మూలధన ఉద్యోగులు

# 4 - వర్కింగ్ క్యాపిటల్ టర్నోవర్ నిష్పత్తి

వర్కింగ్ క్యాపిటల్ టర్నోవర్ నిష్పత్తిని లెక్కించడానికి, ఈ క్రింది దశలను అనుసరించాల్సిన అవసరం ఉంది:

దశ 1: మొత్తం అమ్మకాలను లెక్కించండి. ఇది ఒక నిర్దిష్ట వ్యవధిలో ఒక సంస్థ నిర్వహించిన మొత్తం అమ్మకాలను సూచిస్తుంది.

దశ 2: క్రింద పేర్కొన్న సూత్రాన్ని ఉపయోగించి పని మూలధనాన్ని లెక్కించండి:

వర్కింగ్ క్యాపిటల్ = ప్రస్తుత ఆస్తులు - ప్రస్తుత బాధ్యతలు

దశ 3: క్రింద పేర్కొన్న సూత్రాన్ని ఉపయోగించి వర్కింగ్ క్యాపిటల్ టర్నోవర్ నిష్పత్తిని లెక్కించండి:

వర్కింగ్ క్యాపిటల్ టర్నోవర్ నిష్పత్తి = అమ్మకాలు / వర్కింగ్ క్యాపిటల్

# 5 - ఆస్తి టర్నోవర్ నిష్పత్తి

ఆస్తి టర్నోవర్ నిష్పత్తిని లెక్కించడానికి, మేము ఈ క్రింది దశలను అనుసరించాలి:

దశ 1: అమ్మకాలను కనుగొనండి

దశ 2: క్రింద పేర్కొన్న సూత్రాన్ని ఉపయోగించి సగటు మొత్తం ఆస్తులను లెక్కించండి:

సగటు మొత్తం ఆస్తులు = మొత్తం ఆస్తులను తెరవడం + మొత్తం ఆస్తులను మూసివేయడం / 2

దశ 3: ఆస్తి టర్నోవర్ నిష్పత్తిని లెక్కించండి. సూత్రాన్ని ఈ క్రింది విధంగా లెక్కించవచ్చు:

ఆస్తి టర్నోవర్ నిష్పత్తి = అమ్మకాలు / సగటు మొత్తం ఆస్తులు

# 6 - చెల్లించవలసిన ఖాతాలు టర్నోవర్ నిష్పత్తి

చెల్లించవలసిన ఖాతాల టర్నోవర్ నిష్పత్తిని లెక్కించడానికి, ఈ క్రింది దశలను నిర్వహించండి:

దశ 1: సరఫరాదారు కొనుగోళ్లను కనుగొనండి

దశ 2: చెల్లించవలసిన సగటు ఖాతాలను లెక్కించండి. ఈ ప్రయోజనం కోసం, కింది సూత్రాన్ని ఉపయోగించాలి

చెల్లించవలసిన సగటు ఖాతాలు = చెల్లించవలసిన ఖాతాలను తెరవడం + చెల్లించవలసిన ఖాతాలను మూసివేయడం / 2

దశ 3: ఈ దశలో, చెల్లించవలసిన ఖాతాల టర్నోవర్ నిష్పత్తి సూత్రాన్ని ఉపయోగించి లెక్కించాలి:

చెల్లించవలసిన ఖాతాలు టర్నోవర్ నిష్పత్తి = సరఫరాదారు కొనుగోళ్లు / చెల్లించవలసిన సగటు ఖాతాలు

టర్నోవర్ నిష్పత్తులు ఫార్ములా యొక్క ఉదాహరణలు

టర్నోవర్ నిష్పత్తులను బాగా అర్థం చేసుకోవడానికి కొన్ని సరళమైన మరియు అధునాతన ఆచరణాత్మక ఉదాహరణలను చూద్దాం.

మీరు ఈ టర్నోవర్ నిష్పత్తులు ఫార్ములా ఎక్సెల్ మూసను ఇక్కడ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోవచ్చు - టర్నోవర్ నిష్పత్తులు ఫార్ములా ఎక్సెల్ మూస

ఉదాహరణ # 1

జార్జియా ఇంక్ మీకు ఈ క్రింది సమాచారాన్ని ఇస్తుంది. పై సమాచారం నుండి, మీరు ఇన్వెంటరీ టర్నోవర్ నిష్పత్తి మరియు ఆస్తి టర్నోవర్ నిష్పత్తిని లెక్కించాలి.

పరిష్కారం

ఇన్వెంటరీ టర్నోవర్ నిష్పత్తి లెక్కింపు

  • =50000/5000

ఇన్వెంటరీ టర్నోవర్ నిష్పత్తి ఉంటుంది -

  • ఇన్వెంటరీ టర్నోవర్ నిష్పత్తి = 10

ఆస్తి టర్నోవర్ నిష్పత్తి లెక్కింపు

=100000/20000

ఆస్తి టర్నోవర్ నిష్పత్తి ఉంటుంది -

  • ఆస్తి టర్నోవర్ నిష్పత్తి = 5

ఇన్వెంటరీ టర్నోవర్ నిష్పత్తి 10, మరియు ఆస్తి టర్నోవర్ నిష్పత్తి 5.

ఉదాహరణ # 2

క్రెడెన్స్ ఇంక్. దాని వ్యాపారం గురించి కింది సమాచారాన్ని ఇస్తుంది. కింది వాటిని లెక్కించండి a) మూలధన ఉద్యోగుల టర్నోవర్ నిష్పత్తి. బి) వర్కింగ్ క్యాపిటల్ టర్నోవర్ నిష్పత్తి.

పరిష్కారం

వర్కింగ్ క్యాపిటల్ లెక్కింపు

=30000-10000

వర్కింగ్ క్యాపిటల్ ఉంటుంది -

వర్కింగ్ క్యాపిటల్ = 20000

మూలధన ఉద్యోగుల టర్నోవర్ నిష్పత్తి లెక్కింపు

=40000/20000

మూలధన ఉద్యోగుల టర్నోవర్ నిష్పత్తి ఉంటుంది-

  • మూలధన ఉద్యోగుల టర్నోవర్ నిష్పత్తి = 2

వర్కింగ్ క్యాపిటల్ టర్నోవర్ నిష్పత్తి

=40000/20000

వర్కింగ్ క్యాపిటల్ టర్నోవర్ నిష్పత్తి ఉంటుంది -

వర్కింగ్ క్యాపిటల్ టర్నోవర్ నిష్పత్తి = 2

క్యాపిటల్ ఎంప్లాయ్డ్ టర్నోవర్ నిష్పత్తి 2, మరియు వర్కింగ్ క్యాపిటల్ టర్నోవర్ నిష్పత్తి 2.

ఉదాహరణ # 3

మెర్విన్ ఇంక్. 2018 కోసం మీకు ఈ క్రింది ఆర్థిక సమాచారాన్ని ఇస్తుంది. కింది సామర్థ్య నిష్పత్తులను లెక్కించండి: ఎ) చెల్లించవలసిన ఖాతాలు టర్నోవర్ నిష్పత్తి. బి) ఆస్తి టర్నోవర్ నిష్పత్తి. సి) స్వీకరించదగిన టర్నోవర్ నిష్పత్తి.

పరిష్కారం

చెల్లించవలసిన టర్నోవర్ నిష్పత్తి ఖాతాల లెక్కింపు

=4000/1000

చెల్లించవలసిన ఖాతాలు టర్నోవర్ నిష్పత్తి -

  • చెల్లించవలసిన ఖాతాలు టర్నోవర్ నిష్పత్తి = 4

ఆస్తి టర్నోవర్ నిష్పత్తి లెక్కింపు

=100000/50000

ఆస్తి టర్నోవర్ నిష్పత్తి ఉంటుంది -

  • ఆస్తి టర్నోవర్ నిష్పత్తి = 2

స్వీకరించదగిన టర్నోవర్ నిష్పత్తి యొక్క లెక్కింపు

=100000/10000

స్వీకరించదగిన టర్నోవర్ నిష్పత్తి ఉంటుంది -

  • స్వీకరించదగిన టర్నోవర్ నిష్పత్తి = 10

Lev చిత్యం మరియు ఉపయోగాలు

జాబితా టర్నోవర్ నిష్పత్తి సంస్థ తన జాబితాను తరలించగల వేగాన్ని సూచిస్తుంది. స్వీకరించదగిన టర్నోవర్ నిష్పత్తి ఒక సంస్థ తన రాబడులను నగదుగా మార్చగలదని సూచిస్తుంది. మూలధన ఉపాధి టర్నోవర్ నిష్పత్తి ఒక సంస్థ యొక్క మూలధనం నుండి ఆదాయాన్ని సంపాదించగల సామర్థ్యాన్ని సూచిస్తుంది. వర్కింగ్ క్యాపిటల్ టర్నోవర్ నిష్పత్తి ఎక్కువ, అమ్మకం ఉత్పత్తి చేసే ఉద్దేశ్యంతో సంస్థ తన స్వల్పకాలిక ఆస్తులు మరియు బాధ్యతలను ఉపయోగించుకునే సామర్థ్యం ఎక్కువ.

తక్కువ ఆస్తి టర్నోవర్ నిష్పత్తి అమ్మకాలను ఉత్పత్తి చేసే ప్రయోజనం కోసం సంస్థ తన ఆస్తులను ఉపయోగించుకోవడంలో సమర్థవంతంగా పనిచేయడం లేదని సూచిస్తుంది. ఒక వ్యవధిలో ఒక సంస్థ తన సరఫరాదారులకు ఎన్నిసార్లు చెల్లిస్తుందో ఖాతాలు చెల్లించవలసిన టర్నోవర్ నిష్పత్తి ద్వారా ఇవ్వబడుతుంది.

ఎక్సెల్ లో టర్నోవర్ రేషియోస్ ఫార్ములా (ఎక్సెల్ మూసతో)

ప్రూడెంట్ ఇంక్ యొక్క ఫైనాన్స్ మేనేజర్ వేర్వేరు నిష్పత్తులను తెలుసుకోవడానికి ఆసక్తి కలిగి ఉన్నారు. అన్ని అమ్మకాలు క్రెడిట్‌లో ఉన్నాయని uming హిస్తూ కింది నిష్పత్తులను లెక్కించండి: ఎ) ఆస్తి టర్నోవర్ నిష్పత్తి బి) స్వీకరించదగిన టర్నోవర్ నిష్పత్తి.

సమాచారం క్రింద ఉంది:

పరిష్కారం

దశ 1: ఆస్తి టర్నోవర్ నిష్పత్తిని లెక్కించడానికి సెల్ B6 లో = B3 / B5 సూత్రాన్ని చొప్పించండి.

దశ 2: ఫలితం పొందడానికి ఎంటర్ నొక్కండి

దశ 3: సెల్ B7 లో = B3 / B4 సూత్రాన్ని చొప్పించండి

దశ 4: ఫలితం పొందడానికి ఎంటర్ నొక్కండి

ఆస్తి టర్నోవర్ నిష్పత్తి 2, మరియు స్వీకరించదగిన టర్నోవర్ నిష్పత్తి 8.