స్పష్టమైన ఖర్చు (నిర్వచనం, ఉదాహరణ) | వర్గీకరణ & ఉపయోగాలు

స్పష్టమైన ఖర్చు అంటే ఏమిటి?

అద్దె, జీతం & వేతనాలు, అమ్మకాల ప్రమోషన్ ఖర్చులు మరియు ఇతర సాధారణ, పరిపాలనా మరియు అమ్మకపు ఖర్చులు వంటి ఖర్చులను విడుదల చేయడానికి అసలు నగదు చెల్లింపు చేసే వ్యాపారానికి అయ్యే ఖర్చును స్పష్టమైన ఖర్చు కలిగి ఉంటుంది మరియు ఈ ఖర్చులు ఎల్లప్పుడూ నగదు యొక్క ప్రవాహానికి కారణమవుతాయి వ్యాపార సంస్థ.

వేతనాలు, ముడి పదార్థాలు, యుటిలిటీస్, ప్రకటనలు, తనఖా, అద్దెలు మొదలైన వాటికి చెల్లించడానికి ఒక సంస్థ ఖర్చు చేసే ఖర్చులు ఇవి. మేము ఈ ఖర్చులను ఆర్థిక నివేదికలలో నమోదు చేస్తాము. ఏకైక షరతు ఏమిటంటే ఇది సంస్థ యొక్క నగదు ప్రవాహంగా ఉండాలి. ఇక్కడ “నగదు” పై ప్రాధాన్యత ఉంది. అందుకే, ఈ వ్యయంలో అకౌంటెంట్ తరుగుదల మరియు రుణ విమోచనను కలిగి ఉంటే, అది సరైనది కాదు.

స్పష్టమైన ఖర్చులను మేము ఎలా లెక్కించవచ్చో ఇక్కడ ఉంది -

స్పష్టమైన ఖర్చులు = సంస్థ యొక్క ఆర్థిక నివేదికలలో నమోదు చేయబడిన నగదు ప్రవాహాలు

వర్గీకరణ

ఈ పరిస్థితులు ఇక్కడ ఉన్నాయి -

  • మొదట, “అంశం” నగదు రూపంలో ఖర్చు చేయాలి. ఉదాహరణకు, మీరు వార్తాపత్రికలో ప్రకటన స్థలాన్ని కొనుగోలు చేస్తుంటే, మీరు వార్తాపత్రిక సంస్థకు నగదు చెల్లించాలి. అందువల్ల మీరు ప్రకటన ఖర్చులను స్పష్టమైన ఖర్చులుగా భావిస్తారు. ఏదేమైనా, తరుగుదల వ్యయం అంటే నగదు వ్యయం కాదు. అంటే మీరు తరుగుదల వ్యయాన్ని స్పష్టమైన ఖర్చుగా పరిగణించరు.
  • రెండవది, వ్యయం ప్రకృతిలో స్పష్టంగా ఉండాలి (మరియు కనిపించదు).
  • మూడవది, ఒక సంస్థ తన ఆర్థిక నివేదికలలో ఖర్చును నమోదు చేయాలి.

దీన్ని అర్థం చేసుకోవడానికి, అవ్యక్త ఖర్చులను కూడా మనం అర్థం చేసుకోవాలి. అవ్యక్త ఖర్చులు ఖర్చు చేయని ఖర్చులు. యజమాని యొక్క మూలధనంపై ఆసక్తి, యజమాని భవనం అద్దె మొదలైనవి అవ్యక్త ఖర్చులు.

మరోవైపు, స్పష్టమైన ఖర్చులు అవ్యక్త ఖర్చులకు వ్యతిరేకం, మరియు వాటిని "జేబులో నుండి" ఖర్చులు అంటారు.

స్పష్టమైన ఖర్చు యొక్క ఉపయోగం

ప్రతి కంపెనీ నిర్ధారించే రెండు రకాల లాభాలు ఉన్నాయి - అకౌంటింగ్ లాభం మరియు ఆర్థిక లాభం. 

అకౌంటింగ్ లాభం స్పష్టమైన ఖర్చులతో పాటు అవ్యక్త ఖర్చులను పరిగణనలోకి తీసుకుంటుంది. ఏదేమైనా, ఆర్థిక లాభం అవ్యక్త ఖర్చులను పరిగణనలోకి తీసుకోదు. మేము అకౌంటింగ్ లాభం నుండి అవ్యక్త ఖర్చులను తీసివేస్తే, మనకు ఆర్థిక లాభం లభిస్తుంది.

స్పష్టమైన వ్యయాన్ని ఉపయోగించడం ద్వారా, సంస్థ వారి అసలు ఖర్చులు ఏమిటో మరియు వాటి సూచించిన ఖర్చులు ఏమిటో అర్థం చేసుకోవచ్చు. ఉదాహరణకు, ఉన్నత నిర్వహణ సంస్థ యొక్క వ్యయాన్ని తగ్గించాలని నిర్ణయించుకుంటే, వారు సాధారణంగా స్పష్టమైన ఖర్చులను చూస్తారు మరియు అవ్యక్త ఖర్చులు కాదు.

స్పష్టమైన ఖర్చులు సంస్థ తన ఆర్థిక నివేదికలలో నమోదు చేసే నిజమైన ఖర్చులు.

స్పష్టమైన ఖర్చు యొక్క ఉదాహరణ

ఆచరణాత్మక ఉదాహరణ తీసుకుందాం, తద్వారా ఇది ఎలా పనిచేస్తుందో అర్థం చేసుకోవచ్చు.

కింగ్స్‌మన్ టైలర్స్ యొక్క ఉన్నత నిర్వహణ అకౌంటెంట్‌ను గత 5 సంవత్సరాలుగా - 2013 సంవత్సరం నుండి 2017 వరకు మొత్తం స్పష్టమైన ఖర్చులను కనుగొనమని కోరింది.

ఇక్కడ స్నాప్‌షాట్ ఉంది -

  • ప్రతి సంవత్సరం ముడి పదార్థాల వినియోగం ఒకే విధంగా ఉంటుంది, అనగా $ 100,000.
  • ప్రకటన ఖర్చులు ప్రతి సంవత్సరం $ 10,000 పెరిగాయి. 2013 లో, ప్రకటన ఖర్చు $ 14,000.
  • ఫ్యాక్టరీ అద్దె ప్రతి సంవత్సరం $ 2000 పెరిగింది. 2013 లో ఇది $ 10,000.
  • సంవత్సరాలుగా పరికరాల వ్యయం బాగా తగ్గింది. ఇది 2013 లో, 000 150,000 తిరిగి మరియు ప్రతి సంవత్సరం $ 25,000 తగ్గింది.

కన్నీటి 2013 నుండి 2017 వరకు మొత్తం స్పష్టమైన ఖర్చులను కనుగొనండి.

ఇక్కడ లెక్క ఉంది -

స్పష్టమైన ఖర్చు20132014201520162017
ముడి సరుకులు$100,000$100,000$100,000$100,000$100,000
ప్రకటన$14,000$24,000$34,000$44,000$54,000
అద్దెకు$10,000$12,000$14,000$16,000$18,000
సామగ్రి$150,000$125,000$100,000$75,000$50,000
మొత్తం$274,000$261,000$248,000$235,000$222,000