వడ్డీ వ్యయం ఫార్ములా | టాప్ 2 లెక్కింపు పద్ధతులు

వడ్డీ వ్యయాన్ని లెక్కించడానికి ఫార్ములా

వడ్డీ వ్యయాన్ని లెక్కించే సూత్రం రెండు రకాలు - మొదటి పద్ధతిని సాధారణ వడ్డీ పద్ధతిగా పిలుస్తారు, దీనిలో వడ్డీ వ్యయాన్ని ప్రధాన బకాయిలు, వడ్డీ రేటు మరియు మొత్తం సంవత్సరాల సంఖ్యను గుణించడం ద్వారా లెక్కించబడుతుంది మరియు రెండవ పద్ధతిని సమ్మేళనం వడ్డీ పద్ధతిగా పిలుస్తారు ఇక్కడ వడ్డీ మొత్తాన్ని ప్రిన్సిపాల్‌ను ఒక ప్లస్ వార్షిక వడ్డీ రేటుతో సమ్మేళనం వ్యవధి సంఖ్యకు పెంచడం ద్వారా లెక్కిస్తారు మరియు చివరగా ఫలిత విలువ మొత్తం ప్రారంభ మొత్తం నుండి తీసివేయబడుతుంది.

వడ్డీ వ్యయాన్ని లెక్కించండి (దశల వారీగా)

# 1 - సాధారణ ఆసక్తి విధానం

సరళమైన వడ్డీ పద్ధతి విషయంలో, అత్యుత్తమ ప్రిన్సిపాల్, వార్షిక వడ్డీ రేటు మరియు సంవత్సరాల సంఖ్యను గుణించడం ద్వారా వడ్డీ వ్యయాన్ని లెక్కించవచ్చు. గణితశాస్త్రపరంగా, దీనిని ఇలా సూచిస్తారు,

వడ్డీ ఖర్చు SI = పి * టి * ఆర్

ఎక్కడ,

 • పి = అత్యుత్తమ ప్రిన్సిపాల్
 • t = సంవత్సరాల సంఖ్య
 • r = వార్షిక వడ్డీ రేటు

సాధారణ ఆసక్తి పద్ధతి కోసం, కింది దశలను ఉపయోగించడం ద్వారా వడ్డీ వ్యయాన్ని నిర్ణయించవచ్చు:

 • దశ 1: మొదట, ఇచ్చిన రుణ స్థాయికి వార్షిక వడ్డీ రేటును నిర్ణయించండి. వార్షిక వడ్డీ రేటును ‘r’ ద్వారా సూచిస్తారు మరియు ఇది రుణ ఒప్పందంలో స్పష్టంగా చెప్పబడింది.
 • దశ 2: తరువాత, of ణం యొక్క అత్యుత్తమ ప్రిన్సిపాల్‌ను నిర్ణయించండి, అనగా, సంవత్సరం ప్రారంభంలో రుణ ప్రిన్సిపాల్ యొక్క ప్రారంభ బ్యాలెన్స్. ఇది ‘పి’ ద్వారా సూచించబడుతుంది మరియు ఇది సంస్థ యొక్క ఖాతాల విభాగం లేదా రుణ షెడ్యూల్ నుండి నిర్ధారించబడుతుంది.
 • దశ 3: తరువాత, of ణం యొక్క పదవీకాలం గుర్తించండి, అనగా, లేదు. పరిపక్వత వరకు మిగిలిన సంవత్సరాలు. రుణ పదవీకాలం ‘టి’ ద్వారా సూచించబడుతుంది మరియు రుణ ఒప్పందంలో లభిస్తుంది.
 • దశ 4: చివరగా, సాధారణ వడ్డీ పద్ధతి విషయంలో, ఒక వ్యవధిలో వడ్డీ వ్యయాన్ని సూత్రాన్ని ఉపయోగించి లెక్కించవచ్చు, వడ్డీ ఖర్చు SI = పి * టి * ఆర్

# 2 - సమ్మేళనం ఆసక్తి పద్ధతి

సమ్మేళనం వడ్డీ పద్ధతి విషయంలో, వడ్డీ వ్యయాన్ని అత్యుత్తమ ప్రిన్సిపాల్, వార్షిక వడ్డీ రేటు, సంవత్సరాల సంఖ్య మరియు సంఖ్య ఆధారంగా లెక్కించవచ్చు. సంవత్సరానికి సమ్మేళనం. గణితశాస్త్రపరంగా, దీనిని ఇలా సూచిస్తారు,

వడ్డీ ఖర్చు CI = P * [(1 + r / n) t * n - 1]

ఎక్కడ,

 • పి = అత్యుత్తమ ప్రిన్సిపాల్
 • t = సంవత్సరాల సంఖ్య
 • n = సంవత్సరానికి సమ్మేళనం సంఖ్య
 • r = వార్షిక వడ్డీ రేటు

సమ్మేళనం ఆసక్తి కోసం, ఈ క్రింది దశలను ఉపయోగించడం ద్వారా వడ్డీ వ్యయాన్ని నిర్ణయించవచ్చు:

 • దశ 1 నుండి దశ 3 వరకు: పై విధంగా.
 • దశ 4: తరువాత, లేదు. సంవత్సరానికి సమ్మేళనం కాలాలు నిర్ణయించబడతాయి. సాధారణంగా, లేదు. సంవత్సరంలో సమ్మేళనం కాలాలు 1 (ఏటా), 2 (అర్ధ-వార్షిక), 4 (త్రైమాసిక), మొదలైనవి కావచ్చు. సంవత్సరానికి సమ్మేళనం కాలాల సంఖ్యను ‘n’ సూచిస్తుంది.
 • దశ 5: చివరగా, సాధారణ వడ్డీ పద్ధతి విషయంలో, ఒక వ్యవధిలో వడ్డీ వ్యయాన్ని సూత్రాన్ని ఉపయోగించి లెక్కించవచ్చు,

వడ్డీ ఖర్చు CI = P * [(1 + r / n) t * n - 1]

ఉదాహరణలు

మీరు ఈ వడ్డీ వ్యయం ఫార్ములా ఎక్సెల్ మూసను ఇక్కడ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోవచ్చు - వడ్డీ వ్యయం ఫార్ములా ఎక్సెల్ మూస

ఉదాహరణ # 1

12% సాధారణ వడ్డీతో వడ్డీ వ్యయాన్ని ఒక సంవత్సరానికి $ 1,000 మొత్తంలో లెక్కించాల్సిన ఉదాహరణను తీసుకుందాం.

 • ఇవ్వబడింది, ప్రిన్సిపాల్, పి = $ 1,000
 • వడ్డీ రేటు, r = 12%
 • సంవత్సరాల సంఖ్య, t = 1 సంవత్సరం

సాధారణ వడ్డీ పద్ధతి ప్రకారం, వడ్డీ వ్యయం యొక్క లెక్కింపు ఉంటుంది,

= పి * ఆర్ * టి

= $1,000 * 12% *

ఉదాహరణ # 2

సమ్మేళనం పద్ధతి ఆధారంగా 12% వడ్డీ రేటుతో వడ్డీ వ్యయాన్ని ఒక సంవత్సరానికి $ 1,000 మొత్తంలో లెక్కించాల్సిన ఉదాహరణను తీసుకుందాం. సమ్మేళనం జరుగుతుంది:

 • రోజువారీ
 • నెలవారీ
 • త్రైమాసిక
 • అర్ధ సంవత్సరం
 • వార్షిక

ఇవ్వబడింది, ప్రిన్సిపాల్, పి = $ 1,000

వడ్డీ రేటు, r = 12%

సంవత్సరాల సంఖ్య, t = 1 సంవత్సరం

# 1 - డైలీ కాంపౌండింగ్

రోజువారీ సమ్మేళనం నుండి, కాబట్టి n = 365

సమ్మేళనం వడ్డీ పద్ధతి ప్రకారం, వడ్డీ వ్యయాన్ని ఇలా లెక్కించవచ్చు,

= P * [(1 + r / n) t * n - 1]

= $1,000 * [(1 + 12%/365)1*365 – 1]

= $127.47

# 2 - నెలవారీ సమ్మేళనం

నెలవారీ సమ్మేళనం నుండి, కాబట్టి n = 12

సమ్మేళనం వడ్డీ పద్ధతి ప్రకారం, వడ్డీ వ్యయాన్ని ఇలా లెక్కించవచ్చు,

= P * [(1 + r / n) t * n - 1]

= $1,000 * [(1 + 12%/12)1*12 – 1]

= $126.83

# 3 - త్రైమాసిక సమ్మేళనం

త్రైమాసిక సమ్మేళనం నుండి, కాబట్టి n = 4

సమ్మేళనం వడ్డీ పద్ధతి ప్రకారం, వడ్డీ వ్యయాన్ని లెక్కించడం,

= P * [(1 + r / n) t * n - 1]

= $1,000 * [(1 + 12%/4)1*4 – 1]

= $125.51

# 4 - హాఫ్ వార్షిక సమ్మేళనం

సగం వార్షిక సమ్మేళనం నుండి, కాబట్టి n = 2

సమ్మేళనం వడ్డీ పద్ధతి ప్రకారం, వడ్డీ వ్యయాన్ని లెక్కించడం,

= P * [(1 + r / n) t * n - 1]

= $1,000 * [(1 + 12%/2)1*2 – 1]

= $123.60

# 5 - వార్షిక సమ్మేళనం

వార్షిక సమ్మేళనం నుండి, కాబట్టి n = 1,

సమ్మేళనం వడ్డీ పద్ధతి ప్రకారం, వడ్డీ వ్యయాన్ని లెక్కించడం,

= P * [(1 + r / n) t * n - 1]

= $1,000 * [(1 + 12%/1)1*1 – 1]

= $120.00

పై ఫలితాల నుండి, మిగతా అన్ని అంశాలు సమానమైనవి, సాధారణ వడ్డీ పద్ధతి మరియు సమ్మేళనం వడ్డీ పద్ధతి సమాన వడ్డీ వ్యయాన్ని ఇస్తే er హించవచ్చు. సంవత్సరానికి సమ్మేళనం ఒకటి. ఇంకా, సమ్మేళనం వడ్డీ పద్ధతి ప్రకారం, సంవత్సరానికి సమ్మేళనం సంఖ్య పెరగడంతో వడ్డీ వ్యయం పెరుగుతుంది.

దిగువ పట్టిక వివిధ సమ్మేళనం కాలాలకు వడ్డీ వ్యయం యొక్క వివరణాత్మక గణనను అందిస్తుంది.

దిగువ గ్రాఫ్ వివిధ సమ్మేళనం కాలాలకు వడ్డీ వ్యయాన్ని చూపుతుంది.

Lev చిత్యం మరియు ఉపయోగాలు

రుణగ్రహీత యొక్క దృక్కోణంలో, వడ్డీ వ్యయం అనే భావనను అర్థం చేసుకోవడం చాలా ముఖ్యం ఎందుకంటే ఇది అరువు తీసుకున్న నిధుల కోసం సంస్థ చేసిన ఖర్చు. వడ్డీ వ్యయం అనేది ఆదాయ ప్రకటనలో నాన్-ఆపరేటింగ్ ఖర్చుగా సంగ్రహించబడిన ఒక లైన్ అంశం. ఇది రుణాలు చెల్లించాల్సిన వడ్డీని సూచిస్తుంది - ఇందులో కార్పొరేట్ రుణాలు, బాండ్లు, కన్వర్టిబుల్ debt ణం లేదా ఇతర సారూప్య రుణాలు ఉండవచ్చు. వడ్డీ వ్యయం యొక్క ప్రాముఖ్యత మరింత పెరుగుతుంది ఎందుకంటే ఇది చాలా దేశాలలో కంపెనీలకు మరియు వ్యక్తులకు పన్ను మినహాయింపు. అందువల్ల, ఒక సంస్థ యొక్క మూలధన నిర్మాణం మరియు ఆర్థిక పనితీరును అర్థం చేసుకోవడంలో సహాయపడే వడ్డీ వ్యయాన్ని అర్థం చేసుకోవడం చాలా అవసరం.